Alemanas DK dansare finns representerade i de flesta tävlingsklasserna.